Thứ sáu, 30/10/2020
05/09/2019 08:39

Trong thời kỳ hội nhập, Công nghệ thông tin là một trong những ngành mũi nhọn mang đến sự phát triển vượt bậc cho khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, ngành Công nghệ…

Công nghệ thông tin học xong ra trường làm gì?
03/05/2019 02:13

Theo quy hoạch phát triển kinh tế giai đoạn đến 2020 thì Ngành công nghệ thông tin là một trong những ngành mũi nhọn. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều công ty công…

lên đầu trang