Thứ sáu, 30/10/2020
05/09/2019 08:24

Ngôn ngữ Anh là “tiếng mẹ đẻ” của hơn 500 triệu người, ngôn ngữ thứ hai của hơn 1 tỉ dân cư, ngôn ngữ chính thức của hơn 50 quốc gia trên thế giới….

Học Ngôn Ngữ Anh có dễ không
03/05/2019 01:52

Trong thời kì toàn cầu hóa, thành thạo Tiếng Anh chính là một trong những yêu cầu cấp thiết để có thể tồn tại và không bị tụt hậu trong cuộc đua tìm kiếm…

lên đầu trang